Başardıklarımız

Yaptıklarımız


 • Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı fakültelerde eğitimlerini sürdürmekte olup, ihtiyaç sahibi toplam 50 öğrenciye Aralık 2019 döneminde Vakıf Yönetim Kurulunun 02/12/2019 tarih ve 01 nolu kararıyla 25.000 TL nakdi yardımda bulunulmuştur.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen "Yönetim ve Liderlik Zirvesi" adlı organisazyonda yapılan tanıtım, ulaşım ve konaklama giderlerine vakfımızca destek sağlanmıştır.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsünde 27 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde yapılan giderlere vakfımız ekonomik imkanlar ölçüsünde katkı sağlamıştır.
 • Atatürk büstü ve gençlik heykeli
 • Turizm ve Otelcilik MYO
 • Fen Fakültesi Dekanlık Binası
 • Temel Tıp Bilimleri Laboratuar tefriş ve donanım
 • Öğrenci Misafirhanesi (Koru) donanım, elektrik ve betonarme projelerinin yaptırılması.
 • Rektörlük senato salonu
 • Öğrenci evi (Sahil tesisleri girişi)
 • A Motel İnşaatı onarımı
 • Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi çevre düzenleme
 • Tıp Fakültesi tüp bebek, yoğun bakım, ameliyathane servislerinin yapımı
 • Eczacılık Fakültesi statik ve betonarme projelerinin yapımı
 • Biyokimya Laboratuarı ek bina betonarme elektrik ve mekanik projelerinin yapımı
 • Kampüs A Giriş Kapısı İnşatı
 • Prof.Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi bakım onarım, çevre düzenleme, tefrişah ve donanımı yapıldı.
 • İİBF Ek Binası, Hukuk Fakültesi Binası mimari projesinin yaptırılması
 • Kimya Bölümü ek bina stratik proje gideri hakediş bedeli
 • Orman Endüstri Mühendisliği binası keşif ve tüm proje giderleri
 • Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi tefriş ve donanımı
 • Fakültelere ait anfiler
 • Katlı otopark proje bedeli

 

Ödül ve Teşvikler


 • Üniversitemizde eğitimin kalitesini artırmak ve üst sıralara taşımak amacıyla uluslararası hakemli dergiler yayın yapan öğretim elemanlarımıza (A-B-C) teşvik ödendi.
 • KTÜ'nünde ortağı olduğu Teknokent'te sermaye artırımından dolayı alınan hisseler vakıfça karşılandı.
 • Daha önceleri ÖSYM sınavında ilk sırada KTÜ'yü tercih eden öğrencilere teşvik ödendi.
 • Üniversitemizde eğitimlerini sürdürmekte olup ekonomik durumu yetersiz ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi yardımda bulunuldu.
 • KTÜ spor kulüpleri desteklendi.
 • KTÜ Öğrenci kulüpleri desteklendi.
 • Üniversitemizin kuruluş ve açılış yıldönümlerinde yapılan sosyal etkinlikler desteklendi.
 • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı için yapılan etkinlikler desteklendi.
 • Üniversitemize bağlı fakültelerin yurtdışından üyesi olduğu kuruluşlara ait yıllık aidatlar desteklendi.
 • Üniversitemizin ihtiyacı olan bazı hizmet araçları vakfımız tarafından karşılanılarak üniversiteye hibe edildi.
 • Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullar tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyum, panel, toplantılar mali yönden desteklendi.
 • Yurt dışına yabancı dil eğitimi için gönderilen personel eğitim, yol ve konaklama giderleri karşılandı.
 • Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin arazi çalışmalarından dolayı yapmış oldukları teknik geziler desteklendi.
 • Üniversitemiz 2009-2013 stratejik planının (3.4.3.) numaralı "KTÜ Kalite Kültürü Geliştirme Projesi" (3.4.1.) numaralı "KTÜ Tanıtım Projesi"
 • (3.4.3.) numaralı Stratejik Plana uygun olarak KTÜ Acil Servis ve Hastane inşaatlarının zemin etüdleri ve aplikasyonu yaptırılmıştır.
 • (3.4.1.) numaralı KTÜ Eğitim ve öğretiminde yeniden yapılanma projesi
 • (3.4.1.) numaralı KTÜ Kalite Kültürünü Geliştirme projelerinde görev alan idari ve akademik personelin hakedişleri karşılandı.