Vakıf Organları

 

GENEL KURUL

Genel Kurul Vakıf üyelerinden oluşur. Vakıf üyeleri kurucu üyeler ve tabii üyelerden oluşur. Kurucu üyeler; Vakıf senedinin 18. maddesinde isimleri bulunan üyelerdir.

Tabii üyeler; Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ile Trabzon Valisi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlığı'ndan oluşur.

 

YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Hamdullah ÇUVALCI Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Mali Sayman
Prof.Dr. Ersan BOCUTOĞLU Genel Sekreter
Prof.Dr. Cemil RAKICI Üye
Prof.Dr. Gençağa PÜRÇEK Üye
S.Tayfun SEZEROĞLU Üye
Münür AYDOĞDU Üye

 

DENETLEME KURULU

Prof.Dr. Metin BERBER Başkan
Salim SÜRMEN Üye
Prof.Dr. Yusuf SÜRMEN Üye