KÜ Güçlendirme Vakfı 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

 

KARADENİZ ÜNİVERSİTE GÜÇLENDİRME VAKFI BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 10.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman TURAN Kültür ve Kongre Merkezi Fahri Turan toplantı salonunda aşağıdaki gündemle toplanmasına,

Çoğunluk sağlanamadığından toplantının aynı yerde aynı saate 29 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

  1. İmza karşılığı yoklama ve toplantı yeterliliğinin tespiti
  2. Açılış, saygı duruşu, İstiklâl Marşı
  3. Divan Kurulu Seçimi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi
  5. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası
  6. Dilek temennileri ve kapanış